NAPRAVOVANIE

p. Černoch
Mobil: 0905 491 127
volať cez pracovné dni 19:00-20:00

PREVÁDZKA
ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Borová ulica 1725
908 41 Šaštín - Stráže

MASÁŽE

p. Černochová
Mobil:    0948 377 214
volať cez pracovné dni 18:00-20:00