NAPRAVOVANIE

p. Černoch
Mobil: 0905 491 127
volať cez pracovné dni 19:00-20:00
(platí pre obidve prevádzky)

PREVÁDZKA
ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Borová ulica
Šaštín - Stráže 908 41
Streda - Štvrtok

OBJEDNÁVANIE

MASÁŽE

p. Černochová
Mobil:    0948 377 214
volať cez pracovné dni 18:00-20:00
(platí pre prevádzku Bratislava)

PREVÁDZKA
BRATISLAVA

Mudroňova 59
Bratislava 911 0,
Pondelok - Utorok - Piatok